Zubni su implantati titanski vijci koji služe kao zamjena za korijen zuba koji nedostaje. Napravljeni su od biokompatibilnog materijala, čime je mogućnost alergije na zubne implantate svedena na minimum. Dizajnirani su kao vijak ili konus te se postavljaju u gornju ili donju čeljust, a služe kao nosači za protetski nadomjestak.

Zubni implantat sastoji se od tri dijela: samog zubnog implantata, abutmenta i protetskog nadomjestka koji se pomoću vijka povezuje s ugrađenim zubnim implantatom.

Ugradnja zubnog implantata bezbolan je zahvat kojim se u potpunosti nadoknađuje nedostatak zuba i uspostavlja funkcionalna i estetska ravnoteža zubnog niza. Istovremeno se čuvaju i preostali zubi. Dugoročno, zubni implantat predstavlja najbolju, kvalitetnu, funkcionalnu, estetsku i dugotrajnu zamjenu za zube koji nedostaju.

Implantološki tim u našoj zubnoj poliklinici u Zagrebu uspješno zbrinjava najzahtjevnije slučajeve. Multidisciplinarni individualni pristup svakom našem pacijentu osigurava sigurnost i dugogodišnje dobre rezultate.

Ugradnja zubnih implantata

Zubni implantati koriste se dugi niz godina u stomatologiji i predstavljaju najbolju i najsigurniju estetsku i funkcionalnu zamjenu za zube koji nedostaju. Suvremena dentalna implantologija daje rješenja za sve oblike bezubosti.

Postoji mali broj sistemskih bolesti i poremećaja kod kojih ugradnja zubnih implantata nije preporučena, a to su nekontrolirana šećerna bolest, osteoporoza, kemoterapija, radioterapija, kortikosteroidna terapija i reumatoidni artritis.

Kvalitetna oralna higijena jedan je od preduvjeta za ugradnju i dugi vijek ugrađenog zubnog implantata, kao i protetskog dijela postavljenog na njega. S obzirom na to da se zubni implantati ugrađuju u koštano tkivo u gornjoj i donjoj čeljusti potreban je i zadovoljavajući volumen kosti za kvalitetnu ugradnju zubnih implantata.

U slučaju da nema dovoljno koštanog tkiva, prije ili tijekom ugradnje zubnih implantata potrebno je učiniti i dodatni zahvat, augmentaciju kosti.

Augmentacija ili povećanje koštanog volumena čeljusti radi se s umjetnim materijalima (umjetna kost i membrana) ili s presađenim koštanog tkiva samog pacijenta.

Često primjenjujemo i PRGF, autologni i biokompatibilni sustav koji omogućuje dobivanje plazme bogate čimbenicima rasta iz krvi pacijenta. Temelji se na korištenju pacijentovih vlastitih stanica za stimulaciju i ubrzanje cijeljenja i regeneraciju tkiva. Primjena PRGF-a smanjuje upalu i bol, ubrzava epitelizaciju mekog tkiva i pospješuje regeneraciju kosti.

U kompleksnijim slučajevima za ugradnju implantata koristimo jedan je od najpreciznijih sustava kompjuterski vođene implantologije na tržištu finske tvrtke Planmeca. Riječ je o postupku ugradnje implantata pomoću laboratorijski izrađene šablone, pri čemu su broj, položaj i dužina implantata unaprijed isplanirani pomoću softwarea na temelju 3D rendgenske snimke čeljusti.

Postupak ugradnje zubnih implantata

Klinički pregled i analiza trodimenzionalne snimke čeljusti (CBCT) daju nam uvid u kvalitetu (gustoću) i kvantitetu (visinu i širinu) koštanog tkiva u području čeljusti gdje je potrebno ugraditi zubni implantat. Po izradi detaljnog plana terapije, pacijent dobiva medikamentoznu terapiju kao obveznu pripremu za kirurški zahvat.

Postupak ugradnje zubnih implantata provodi se u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolan. Traje oko pola sata za ugradnju jednog implantata ili dva sata, ako je potrebno ugraditi više zubnih implantata.

Pacijentima koji pokazuju izrazit strah od stomatološkog zahvata preporučuje se postupak ugradnje implantata provesti u intravenskoj sedaciji. Svjesna sedacija tehnika je u kojoj se primjenjuju lijekovi koji deprimiraju središnji živčani sustav, a zahvat se obavlja uz očuvan kontakt s pacijentom čitavo vrijeme trajanja zahvata.

Svaki zahvat ugradnje implantata provodi se u strogo kontroliranim uvjetima s posebnom pozornošću na sterilnost instrumenata, radnih ploha i prostora. Nakon kirurškog zahvata ugradnje implantata radi se kontrolna rtg snimka kako bi se provjerila točna pozicija implantata i odnos prema okolnim strukturama.

Sljedeći dan pacijent dolazi na kontrolu, dobiva detaljne upute o postoperativnom tijeku, vrsti i načinu prehrane te načinu održavanja oralne higijene u ranom postoperativnom razdoblju.

U pravilu se preporučuje uzimanje mekane hrane, održavanje oralne higijene te ispiranje usne šupljine dezinfekcijskim otopinama, postavljanje hladnih obloga na obraz, po potrebi uzimanje tableta protiv bolova, te nastavak antibiotske terapije. Korisno je izbjegavati teške fizičke napore jedan do dva dana.

Nakon toga slijedi period oseointegracije, odnosno srastanja zubnog implantata s okolnom kosti u trajanju od četiri do šest mjeseci.  Svaki je pacijent tijekom tog razdoblja protetski zbrinut privremenim radom, mostom ili mobilnom protezom.

Zubni implantati komplikacije

Uz kvalitetno i redovito održavanje oralne higijene i jednogodišnje kontrole, zubni implantat ima dugi vijek trajanja. Uspjeh implantološke terapije ovisi o pacijentovim navikama i oralnoj higijeni. Pušenje uvelike otežava cijeljenje tkiva, kasnije održavanje, te cjelokupni kvalitetan ishod terapije.

Uspješnost implantološke terapije u našoj stomatološkoj poliklinici je 98-99%. Preduvjet za to je pravilno postavljena indikacija, kvalitetno učinjen zahvat ugradnje zubnog implantata te pravilno izrađena zubna krunica ili most.

Iskustva sa zbunim implantatima

Pri izradi protetskog rada, krunice ili mosta, potrebno je brušenjem odstraniti dio zdravog zubnog tkiva kako bi se stvorili uvjeti za postavu protetskog nadomjestka. Radi prirodnih promjena u usnoj šupljini „klasični“ protetski radovi postaju „neadekvatni“ nakon određenog broja godina, najčešće za pet do deset godina.

Koštano tkivo na bezubim dijelovima čeljusti postepeno se „smanjuje“ radi nedostatka prijenosa žvačnih sila. Te promjene na koštanim tkivima prate i promjene na sluznici usne šupljine. Totalne ili parcijalne proteze koje su povezane s preostalim zubima rijetko pacijentima osiguravaju dobru žvačnu funkciju, estetiku i „udobnost“.

Stoga, tijekom planiranja terapije prednost dajemo zubnom implantatu.

Ugradnjom zubnih implantata čuvamo postojeće zdrave zube, osiguravamo održavanje volumena koštanog  tkiva na mjestu ugradnje i rekonstruiramo u potpunosti estetiku i funkciju usne šupljine.

Kod nedostatka jednog zuba ugrađuje se jedan zubni implantat koji se kasnije opskrbi protetskim nadomjestkom ili krunicom. U slučaju kada nedostaju dva, tri ili više zuba ugradnjom zubnih implantata i protetskih nadomjestaka odnosno krunica ili mostova, u potpunosti se rekonstruira bezubi dio čeljusti.

Kod nedostatka svih zuba u čeljusti postoji nekoliko mogućnosti. Jedna je ugradnja četiri implantata te izrada proteze koja se pomoću pričvrsnih sustava fiksira na implantate, a druga je mogućnost ugradnja četiri implantata i izrada mosta na vijak, tzv. all on four, ili ugradnja šest implantata i izrada mosta na implantatima.

Rezultati znanstvenih istraživanja zadovoljstva pacijenata nošenjem proteza retiniranih implantatima pokazali su značajan porast zadovoljstva, najčešće uzrokovan poboljšanom retencijom i stabilnošću ove vrste mobilno protetskog nadomjestka, te se stoga preporučuju kao rješenje u slučaju starijih potpuno bezubih pacijenata.

Vrste zubnih implantata

U našoj Stomatološkoj poliklinici u Zagrebu koristimo zubne implantate marke Straumann i ICX templant te na njih dajemo dugogodišnju garanciju. Svaki je proizvod izrađen po najvišim svjetskim standardima koji jamče dugovječnost i pouzdanost.

U prilog tome govori i najveći broj publiciranih znanstvenih studija, te 20-30 godina kliničkog i laboratorijskog istraživanja. Knjižica zubnih implantata dokument je koji dobiva svaki naš pacijent nakon zahvata ugradnje implantata, a sadrži sve podatke o kirurškom zahvatu, vrsti implantata, datumu i području ugradnje.

Cijena implantološkog zahvata ovisi o kompleksnosti slučaja i broju ugrađenih implantata.

*Obavezna polja