Prevencija

Ars Salutaris

U svrhu prevencije karijesa rade se postupci kao što je topikalna fluoridacija i pečaćenje fisura. Pečaćenje fisura predstavlja najučinkovitiju metodu za sprečavanje pojave karijesa u fisurama trajnih zuba kod djece i adolescenata. Znanstveno je dokazano da se izradom pečatnih ispuna, a uz pravilnu i redovitu higijenu, uvelike smanjuje broj karioznih lezija u području griznih ploha stražnjih zuba. Topikalna fluoridacija zubi je postupak kojim se površina cakline zuba premaže preparatom fluora što takvu caklinu čini otpornijom na štetno djelovanje kiselina iz usne šupljine.