Mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent, je osnivač Poliklinike za stomatologiju i estetiku lica Ars Salutaris.

Dr. Pezo je doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetike te magistar ekonomskih znanosti. Od 2007. godine predsjednik je Hrvatske komore dentalne medicine.

Predstavnik je struke Republike Hrvatske u više svjetskih strukovnih organizacija :u skupštini svjetske stomatološke organizacije FDI, evropske dentalne organizacije ERO. Nositelj je titule National Lions Officer unutar udruženja World Dental Federation FDI. Kao predstavnik hrvatske stomatologije nastupa u Vijeću stomatologa Europe (CED – Council of European Dentists) u Briselu. Bio je i predsjednik europskog udruženja Federation of European Dental Competent Authorities and Regulators (FEDCAR) u Parizu, gdje sada predstavlja stomatološku komoru Republike Hrvatske. Član je skupšine evropske organizacije CEPLIS European Council of Liberal Professions u Parizu.

Dr. Pezo osnivač je i utemeljitelj regionalne strukovne organizacije K4, te predstojnik odjela za medicinu Matice hrvatske. Trenutno obnaša funkciju dopredsjednika Hrvatskog liječničkog zbora.

Organizator je i sudionik više međunarodnih i strukovnih kongresa, seminara, radnih tečajeva i ostalih oblika edukacije za doktore dentalne medicine, dentalne tehničare i asistente te managere u zdravstvenom poduzetništvu.

Osnivač je i organizator međunarodne izložbe DENTEX, regionalne dentalnog događaja od visokog značaja.

Područje strukovnog interesa mu je stomatološka protetika, implanto protetika. Predavač je i demonstrator za područje virtualne stomatologije i zubne tehnike, sa posebnim osvrtom na CAD/CAM tehnologiju, 3D printanje, virtualni dizajn protetskih radova i tehnologiju intraoralnih skenera.

Svoja strukovna saznanja ugradio je u dizajniranje procesa i organizacije poliklinike Ars Salutaris i dentalnog laboratorija Naturaldent gdje se navedene tehnologije i primjenjuju. No, profesionalni interesi dr. Peze sežu i van stomatološke struke pa je tako završio znanstveni magisterij ne Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te se posebno bavi područjem upravljanja i dizajniranja organizacija u dentalnoj medicini te sustavom kvalitete i financija u zdravstvenom turizmu.

Predavač je na Fakultetu za Dentalnu medicinu Sveučilišta u Osijeku.