Liječenje parodontoze

Ars Salutaris

Terapija parodontitisa počinje inicijalnom terapijom koja uključuje mehaničku i kemijsku kontrolu plaka, tj. odstranjivanje supragingivnih i subgingivnih naslaga. Na taj način se sprječava daljnje napredovanje upale koja dovodi do razaranja parodonta. Također je važno stvoriti uvjete koji će smanjiti nakupljanje plaka i kamenca, a to podrazumijeva liječenje karioznih zuba, zamjenu neadekvatnih ispuna i protetskih radova koji stvaraju mehaničku iritaciju. Ukoliko su defekti kosti veći, pristupa se kirurškoj terapiji. Kirurškim zahvatom se uklanjanju defekti u kosti te upaljeno tkivo. Kako bi se omogućilo brže obnavljanje razorenog tkiva te učvršćivanje zuba, koriste se nadomjesci kosti, membrane i faktori rasta.